2/7 – Kan digitala utbildningstekniker inom tandläkarvård bidra till ett hållbart samhälle?

Dag och tid: 2 juli 2019, kl. 12.00-13.15

Går det att starta en tandvårdsutbildning med banbrytande digitalt utbildningskoncept – i en interprofessionell miljö med tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor? Kan en tandläkarutbildning, med nya digitala utbildningstekniker, säkra tandläkarförsörjningen utanför storstadsregionerna?

Det här seminariet fokuserar på hur vi ska kunna möta bristen på tandläkare, speciellt i landsortsområdena, och vad som behöver göras.

Tandhälsan i Sverige är god och har länge utvecklats positivt. Bland framgångsfaktorerna finns bildandet av Folktandvården, fluortanten och användandet av fluortandkräm. Tillkomsten av fler tandläkarutbildningar, som t.ex. Umeå 1956 och Göteborg 1967, är även det en del i framgången. Trots det har de regioner som ligger utanför utbildningsorterna för tandläkare idag svårt att rekrytera tandläkare samtidigt som stora pensionsavgångar väntar.

Det är nu 50 år sedan en ny tandläkarutbildning startades i Sverige och för att möta bristen vill Jönköping University, som ny utbildningsanordnare i samverkan med Region Jönköpings län, starta en helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept: Ett digitalt arbetssätt ger studenterna möjlighet att träna med senaste digitala teknikerna, något som ökar effektiviteten i utbildningen och möjliggör för studenterna att öva upp sina färdigheter innan de börjar behandla patienter. Utbildningen ska även erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar, vid geografiskt spridda Folktandvårdskliniker från norr till söder i landet. Konceptet med regionala universitetskliniker baseras på ett liknande, framgångsrikt koncept från Tromsö, där studenterna ofta fortsätter sin yrkesbana på sin universitetsklinik. Något som därmed bidrar till att bredda rekryteringsunderlaget av tandläkare utanför storstadsregionerna.

Medverkande

  • Moderator Eva Ljung, VD, Folktandvården Stockholm
  • Representanter från regering och riksdag
  • Gunilla Swanholm, Ordförande Sveriges Folktandvårdsförening
  • Merit Lindberg, VD, Privattandläkarna
  • Per Tidehag, Projektledare Jönköping University Digital Dental School, Hälsohögskolan 
  • Agneta Marell, rektor, Jönköping University
  • Thomas Strand, Chef Utbildning och kompetensförsörjning, Region Jönköpings län

För mer information eller frågor gällande seminariet, kontakta:

Per Anders Hugo Tidehag, Projektledare Jönköping University Digital Dental School, Hälsohögskolan vid Jönköping University. 070-307 62 57, perandershugo.tidehag@ju.se

Sidan uppdaterad 2019-06-28

Om oss
Sidan uppdaterad 2019-06-10
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information