Arbetsterapeut

Arbetsterapeutexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Arbetsterapeuter arbetar med personer som förlorat eller riskerar att förlora möjligheten att klara vardagens aktiviteter. Utbildningens innehåll skapar förutsättningar för dig att inspirera och möjliggöra för människor att få ut så mycket som möjligt av livet.

Utbildningens första år fokuserar på aktivitet och hälsa utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser. I kurserna ingår, förutom arbetsterapi, relaterade ämnen såsom psykologi, anatomi och fysiologi. Under det andra året studerar du aktivitet och ohälsa ur ett socialt och medicinskt perspektiv samt arbetsterapeutiska åtgärder för att återskapa hälsa och välbefinnande. Under det tredje året inhämtar du kunskap för att kunna medverka i utvärdering och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet.

Du skriver även ett examensarbete där du själv får välja vilket ämne inom arbetsterapiområdet du vill fördjupa dig i. Blandningen mellan teori och praktik med fokus på aktivitet gör dig väl förberedd för yrket som arbetsterapeut.

Du har goda möjligheter att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktiska och verksamhetsförlagda studier är integrerade under utbildningen och är i första hand förlagda till olika orter i regionen.

Arbetsterapeutexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser eller med rehabilitering. Du kan arbeta inom såväl den offentliga som privata sektorn. Målet är att den enskilda människan, trots ohälsa eller andra hinder för vardagliga aktiviteter, ska kunna utveckla och använda sina egna resurser för att klara vardagens aktiviteter, vara delaktig i samhället och känna att livet och dess aktiviteter är meningsfullt.

Funderar du redan nu på möjligheten att studera vidare? Hälsohögskolan erbjuder magister- och masterprogram i arbetsterapi.

Rankad 10-i-topp

Högskolekvalitet är en del av Svenskt Näringsliv och jämför kvaliteten mellan olika utbildningar vid svenska lärosäten. Topplistorna har gjorts genom en undersökning bland nyexaminerade studenter och programansvariga.

Arbetsterapeutprogrammet på Högskolan i Jönköping ligger på femte plats i kategorin "Flest kvalificerade jobb" och på sjunde plats i kategorin "Störst chans till jobb".

 "Studenter som läst programmet har bättre förutsättningar att få ett kvalificerat jobb, snabbt efter examen",

skriver Högskolekvalitet.se.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 47
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52344
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.


Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.

År 1

Arbetsterapi i yrke och forskning 30 hp
Aktivitet och utveckling genom hela livet 30 hp

År 2

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom 30 hp
Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer 9 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp
Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet 9 hp
Aktuell forskning inom arbetsterapi 6 hp

År 3

Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Vetenskaplig metod 7,5 hp
Ledarskap och kvalitet 10,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor 10,5 hp
Globalt perspektiv på aktivitet 4,5 hp
Examensarbete 15 hp
Valbar kurs 4,5 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)

Nyfiken?