Search toggle
  • Skönlitteraturen får ny plats

    I samband med att studiemiljön förnyas får skönlitteraturen en ny placering. Hädanefter hittar du romaner, noveller, lyrik och dramatik på den balkong som är snett ovanför informationsdisken. På balkongen kommer också en mysig läshörna inredas. Läs mer.

Fråga biblioteket

Är det något du undrar eller vill fråga biblioteket om? Skriv en fråga och få svar via e-post eller ring biblioteket.

Boka tid för personlig handledning

Skriver du på din uppsats eller något annat längre arbete och behöver hjälp med din informationssökning?

Föreslå en bok för inköp

Här kan du lämna inköpsförslag till biblioteket. Om du reserverar boken hamnar du först i kö om den köps in.