Forskning

Fokusering och specialisering är en del i Jönköping Universitys verksamhet och strategiska utveckling. Forskning och forskarutbildning bedrivs vid de fyra fackhögskolorna som var och en fokuserar på utvalda områden.

Vid Hälsohögskolan bedrivs forskning om hälsa, vård och socialt arbete med samhällsrelevans och högsta kvalitet. Högskolan för lärande och kommunikation fokuserar på lärandet och kommunikationens villkor. Jönköping International Business School forskar om entreprenörskap, ägande och förnyelse. Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.

Är du journalist och vill få kontakt med en forskare? Har du en fråga eller vill du få hjälp med bakgrundsinformation i ett visst ämne?
Till expertlistan

Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallas dagen för ForskarFredag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPARK är Jönköping Universitys stora satsning på forskning och utbildning inom kunskapsintensiv produktframtagning. Läs om SPARK på ju.se/sparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter

Exempel på forskningsinriktningar

Media, Management and Transformation Centre (MMTC)

Fokus på förändringar i mediemarknadens strukturer samt omvandling och omstrukturering av mediebranschen.

SPARK

I samverkan med KK-stiftelsen bygger vi en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil, som ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

CHILD

Nationellt ledande, internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. CHILD står för Children, Health, Intervention, Learning och Development,  nyckelord inom CHILD:s forskning.  

Aging Research Network - Jönköping (ARN-J)

Avancerad tvärvetenskaplig forskning och utbildning kring äldre och åldrande med närhet till praktisk verksamhet.

Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO)

Forskning om familjeföretagande och ägande. Centret är rankat som bäst i Europa inom familjeföretagsforskning.

Encelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. Har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. 

Material och tillverkning

Forskning inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material, baserad på experiment i både laboratorium och industrin.

Praktiknära utbildningsforskning

Ska utveckla kunskaper av hög vetenskaplig kvalitet som har bäring mot skolans, förskolans -och fritidshemmet praktiker.

Är du nyfiken och älskar upptäcka nya saker? Vill du förmedla dina kunskaper till andra? Då kanske du ska satsa på att bli forskare. Karriären startar med en doktorsexamen.

Vill du veta mer om hur forskare jobbar och höra dem berätta om sin forskning? Nästa ForskarFredag arrangeras den 30 september 2016.

Varje år publiceras ett stort antal avhandlingar, rapporter och artiklar vid Jönköping University. Genom att söka i databasen DiVa kan du hitta samliga publikationer.

Forskning
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information