För att förbli relevanta och kunna leverera bästa möjliga värde till våra intressenter arbetar vi målmedvetet med kvalitetssäkring och kontinuerlig förbättring.

Contact

Björn Kjellander
Director of Quality and Accreditation
+46 36 - 10 18 96
Bjorn.Kjellander@ju.se

Att genomgå externa revisioner och att engagera sig i akademiska nätverk är viktiga komponenter i kvalitetssäkrings- och förbättringsarbetet. Åtagandena har resulterat i internationella ackrediteringar och en rankning på Financial Times lista över de bästa handelshögskolorna i Europa.

Våra dubbla ackrediteringar verifierar att vår utbildning och forskning är kvalitetssäkrad och gör det möjligt för oss att locka högkvalificerade internationella studenter och fakulteter. Det innebär också ytterligare värdefulla fördelar för våra studenter när de söker attraktiva jobb efter examen.

Vi är också stolta över att ha en särskild miljöcertifiering och över att vara signatärer av FN:s riktlinjer för managementutbildning (PRME). Det stödjer ytterligare vårt åtagande att sträva mot kontinuerlig förbättring avseende hållbarhet och att utbilda för ansvarsfullt affärsutövande.

Läs mer om våra åtaganden under respektive underrubrik.

FT ranking

Financial Times ranking

Financial Times (FT) genomför årliga rankingar av handelshögskolor och olika typer av affärsprogram. FT-rankingen är högt ansedd över hela världen och bygger på en rad data, inklusive information från tidigare studenter (alumner).

Financial Times ranking

JIBS rankades bland de 95 bästa i FT:s European Business School ranking 2021 och 2022 och topp 100 i FT:s Master’s in Management ranking år 2021, 2022 och 2023.

Läs mer om våra FT rankingar

EQUIS

EQUIS

EQUIS ackreditering innebär att skolan genomgår en omfattande institutionell bedömningsprocess med ett intervall på tre eller fem år. Ackrediteringen tar ett 360 graders perspektiv på skolans utbildning, forskning och organisation. Skolan ska också kunna visa på ett genuint och systematiskt fokus på:

  • Internationalisering
  • Samverkan med näringslivet
  • Etik, ansvarstagande och hållbarhet.

Läs mer om vår EQUIS accreditation.

AACSB

AACSB ackreditering innebär att skolan genomgår en omfattande institutionell bedömningsprocess med ett intervall på fem år. Ackrediteringen bygger på nio standarder som skolan förväntas uppfylla, med fokus på skolans strategiska ledning, utbildningskvalitet och den impact skolan har genom forskning och samhällsengagemang. Skolan ska verifiera sin relevans genom ett systematiskt fokus på:

  • Innovation
  • Impact
  • Engagemang

Läs mer om vår AACSB accreditation.

Environmental diploma

Svensk miljöbas

Jönköping International Business School (JIBS) har ett miljödiplom, som årligen certifieras av Jönköpings kommun. Diplomet bekräftar att JIBS har etablerat ett system för miljöledning i linje med de krav som formulerats av Svensk Miljöbas.

Läs mer om vårt miljödiplom.

PRME

PRME

The Principles for Responsible Management Education (PRME) är ett globalt initiativ som lanserades 2007 av FN. Undertecknarna av PRME måste godkänna sex huvudprinciper som ska hjälpa och inspirera skolan att främja företags hållbarhet och sociala ansvarstagande, bland annat genom att förse framtidens ledare med förmågan att balansera ekonomiska och hållbarhetsmål med hänsyn till de Globala målen (the Sustainable Development Goals).

Läs mer om PRME.